privacy

AVG staat voor algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt in de hele EU de nationale privacywetten, in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat is de AVG?

Door de AVG krijg je als burger meer rechten ten aanzien van privacy en je persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties krijgen daarentegen meer verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens.

De rechten van de burger

Voor burgers zijn een aantal rechten met betrekking tot persoonsgegevens vastgelegd in de AVG. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om gegevens die bedrijven van je verwerken in te zien.
 • Recht op bezwaar
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht bedrijven te verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij bedrijven te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten over jou.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op vergetelheid
  Je hebt het recht bedrijven te vragen jouw persoonsgegevens te wissen.

Organisaties zijn in principe verplicht om je verzoek binnen een maand te behandelen.

De verantwoordingsplicht van bedrijven

Voor bedrijven geldt vanaf 25 mei 2018 een verregaande verantwoordingsplicht. Dit houdt onder andere in dat je als bedrijf moet kunnen aantonen dat je de juiste maatregelen hebt genomen om aan de nieuwe verordening te voldoen. Ook moet je als bedrijf kunnen aantonen dat je alle benodigde toestemmingen van betrokkenen daadwerkelijk hebt gekregen. Verder kan dit betekenen dat je als bedrijf een register van verwerkingsactiviteiten moet bijhouden.

Wat verandert er voor Zakelijk Bereikbaar en haar klanten?

Zakelijk Bereikbaar heeft in aanloop naar 25 mei alvast een register van verwerkingsactiviteiten en een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Ook hebben wij vastgelegd op welke manier wij onze systemen en jullie persoonsgegevens beschermen.

Als klant betekent dit dat je zeker kunt zijn dat je persoonsgegevens bij ons goed beschermd worden. Ook nemen wij jouw rechten onder de AVG bijzonder serieus, dus zetten wij ons in om eventuele verzoeken van jouw kant zo spoedig en correct mogelijk af te handelen.

Zakelijk Bereikbaar neemt jouw privacy serieus.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *